Sunday, December 29, 2013

..................

" സുഹൃത്തേ
നമുക്ക് പിരിയാം "
ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നോർക്കാതെ
ഇരു ദിശയിൽ പിരിഞ്ഞവർ.
മബുക്കൾ
ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടും.
അന്ന് ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ
ഓർമ്മകൾ ചികയുമ്പോൾ
സൂക്ഷിക്കുക.
കൊന്നിട്ടും ചാവാതെ
ചുരുണ്ടുകൂടിയൊരു പ്രണയം
അവിടെയുണ്ടെന്ന്  ഓർക്കുക. 

No comments:

Post a Comment